Dug opće države na kraju rujna 2022. smanjen na 70,4% BDP-a

Objavljeno: 30.12.2022.

Udio stanja duga opće države u BDP-u na kraju rujna 2022. iznosio je 70,4%  što je pad od 2,7 postotna boda u odnosu na kraj lipnja 2022. odnosno smanjenje od 11,1 postotnog boda u posljednjih godinu dana čime je nastavljen trend pada udjela duga opće države u BDP-u započet u drugom tromjesečju 2021. navodi se u novom Statističkom priopćenju o dugu opće države.

Ukupno stanje konsolidiranog duga svih podsektora opće države na kraju rujna 2022. iznosilo je 344,2 milijarde kuna pa je u odnosu na kraj lipnja 2022. ostvaren rast od 0,5 milijarda kuna (ili 0,1%).

Objava statističkih pokazatelja duga opće države za rujan 2022. godine