Priopćenja

42. Ekonomska radionica HNB-a

Datum 8.3.2022.

odluka_10022022

Datum 8.3.2022.

odluka_11012022

Datum 4.3.2022.

Zamjena oštećenoga gotovog novca od drugih donositelja u RH

Datum 6.4.2021.

HNB održao deviznu intervenciju

Datum 2.3.2022.

Savjet HNB-a: Donesena Odluka o otvaranju postupka sanacije nad Sberbank d.d.

Datum 1.3.2022.

Sberbank Europe AG: hrvatska i slovenska društva kćeri nastavljaju s poslovanjem nakon što su prodana, a za austrijsko matično društvo sanacijske mjere nisu potrebne

Datum 1.3.2022.

Sanacija Sberbank d.d. – novi vlasnik Hrvatska poštanska banka d.d.

Datum 1.3.2022.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za 2021. godinu

Datum 1.3.2022.

Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za siječanj 2022. godine

Datum 1.3.2022.

Pretraživanje priopćenja