Priopćenja

Misija MMF-a u Hrvatskoj

Datum 25.5.2000.

Guverner HNB-a na skupštini EBRD

Datum 19.5.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Tendecije postupnog oživljavanja gospodarske aktivnosti napokon razvidne

Datum 10.5.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Članovi Savjeta HNB-a stavili mandate na raspolaganje Hrvatskom saboru

Datum 26.4.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
HNB povlači privremenog upravitelja iz Istarske banke

Datum 7.4.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
HNB smanjio stopu obvezne pričuve s 30,5 na 28,5 posto

Datum 5.4.2000.

Ministarstvo financija vratilo kratkoročni kredit HNB-u

Datum 31.3.2000.

Obrazloženje određenih odluka Savjeta HNB-a sa sjednice održane 22. ožujka 2000.

Datum 30.3.2000.

Misija MMF-a u Hrvatskoj

Datum 28.3.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
HNB predložio stečaj za Hrvatsku gospodarsku banku i Agroobrtničku banku i imenovao privremene upravitelje u Istarskoj i Cibalae banci

Datum 22.3.2000.

Pretraživanje priopćenja