Oglasi

Objavljeno: 13.5.2024.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, LinkedInu, portalu Selekcija.hr, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


OTVORENI OGLASI ZA POSAO


Sektor istraživanja
Direkcija za ekonomske analize
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
SAVJETNIK viši ekonomist istraživač VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske, matematičke ili druge odgovarajuće struke 1

Sektor platnog prometa
Direkcija za regulativu i razvoj platnog prometa
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
SAVJETNIK za regulativu i razvoj platnog prometa VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske ili pravne struke 1

Sektor kontrolinga, financija i računovodstva
Direkcija kontrolinga

Opis posla Obrazovanje Broj osoba
GLAVNI STRUČNI SURADNIK za kontroling VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske struke 1

Sektor komunikacija
Direkcija za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju
Odjel za eksternu i internu komunikaciju

Opis posla Obrazovanje Broj osoba
GLAVNI STRUČNI SURADNIK za eksternu i internu komunikaciju VSS/magistar/stručni specijalist društveno-humanističke struke 1

Sektor kontrolinga, financija i računovodstva
Direkcija financija i računovodstva
Odjel za financije i računovodstvo administrativnog poslovanja

Opis posla Obrazovanje Broj osoba
STRUČNI SURADNIK za financijske poslove i računovodstvo VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske struke 1

Sektor specijalističke supervizije i nadzora
Direkcija supervizije informacijskih sustava

Opis posla Obrazovanje Broj osoba
PRIPRAVNIK VSS/magistar/stručni specijalist informatičke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke 1

 

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Prijave se zaprimaju elektronički preko internetske stranice Hrvatske narodne banke.

Za prijavu na oglas nužno je ispuniti elektronički obrazac prijave, kojemu se prilažu molba i životopis te preslika diplome/svjedodžbe. Uvjet za sklapanje ugovora o radu za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske jest dostava rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Oglas je otvoren do (uključujući) 22. svibnja 2024.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Za sve dodatne informacije u vezi s oglasom za posao kandidati se mogu obratiti na e-adresu oglasi@hnb.hr.

Napomena:

Ako se tijekom trajanja oglasa za zapošljavanje pokaže poslovna potreba za dodatnim zapošljavanjem u organizacijskoj jedinici za koju je oglas objavljen, Hrvatska narodna banka pridržava pravo da na osnovi objavljenog oglasa zaposli broj osoba veći od inicijalno navedenoga u objavljenom oglasu za zapošljavanje. Prijave dostavljene poslije roka za dostavu neće se uzeti u razmatranje.

Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj narodnoj banci!