Nacionalna referentna stopa (NRS) za 1. tromjesečje 2024.

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.5.2024.
1. tr. 2024.
(%)
NRS1 NRS2 NRS3
EUR EUR EUR USD
3M 0,42 0,57 0,90 1,05
6M 0,34 0,49 0,80 0,93
12M 0,22 0,35 0,64 0,79

 

Nacionalna referentna stopa (NRS)

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.11.2022.

Nacionalna referentna stopa (NRS) je implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka, štednih banaka i podružnica stranih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.

Sva pitanja o objavljenom NRS-u fizičke i pravne osobe mogu uputiti na elektroničku adresu info@hnb.hr.