Zamjena obojenih novčanica eura iz predopskrbe

Objavljeno: 3.10.2022.
Hrvatska narodna banka zamjenjuje obojene novčanice eura koje su namijenjene predopskrbi banaka u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: obojene novčanice eura).

Postupak zamjene obojenih novčanica eura iz predopskrbe u Hrvatskoj narodnoj banci

Pod obojenim novčanicama eura smatraju se one koje su posljedica aktiviranja elektrokemijske zaštite, a koje može nastati zbog:

  • tehničke neispravnosti sigurnosnog spremnika
  • nepravilnog rukovanja sigurnosnim spremnikom ili
  • pokušaja ili počinjenja razbojništva, krađe ili drugoga kaznenog djela.

Podnositelj obojenih novčanica eura Hrvatskoj narodnoj banci najavljuje podnošenje na zamjenu obojenih novčanica eura na e-adresu: gotov.novac@hnb.hr.

PDF dokument (Zahtjev) potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.

U najavi podnositelj dostavlja Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih novčanica eura iz predopskrbe (u nastavku teksta: Zahtjev) i svu pripadajuću dokumentaciju. Zahtjev podnosi vlasnik obojenih novčanica eura ili drugi ovlašteni podnositelj zahtjeva.

Po primitku ispravno popunjenog Zahtjeva Hrvatska narodna banka obratit će se podnositelju Zahtjeva radi dogovora o terminu moguće zamjene obojenih novčanica eura.

Hrvatska narodna banka zamjenjuje obojene novčanice eura pod uvjetom da je podnositelj obojenih novčanica eura priložio sljedeće:

  • u slučaju pokušaja ili počinjenja razbojništva, krađe ili drugoga kaznenog djela pisanu potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o događaju koji je izazvao oštećenje i sigurnosno-tehnički list boje iz sustava elektrokemijske zaštite spremnika kojom su novčanice eura obojene ili
  • u slučaju tehničke neispravnosti sigurnosnog spremnika ili nepravilnog rukovanja sigurnosnim spremnikom zapisnik o događaju, izjavu ili drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je do oštećenja došlo zbog tehničke neispravnosti sigurnosnog spremnika ili nepravilnog rukovanja sigurnosnim spremnikom i sigurnosno-tehnički list boje iz sustava elektrokemijske zaštite spremnika kojom su novčanice eura obojene.

Obojene novčanice eura podnose se Hrvatskoj narodnoj banci na zamjenu osušene i zapakirane u plastične sigurnosne vrećice s vidljivo istaknutom naznakom da je riječ o novčanicama obojenima elektrokemijskom zaštitom. Na pakiranju se obvezno navodi ako je boja opasna za zdravlje ljudi.

Ako obojene novčanice eura koje je Hrvatska narodna banka zaprimila udovoljavaju uvjetima za zamjenu, Hrvatska narodna banka zamijenit će obojene novčanice eura za novčanice eura prikladne za optjecaj. Zamjena će se izvršiti u istoj apoenskoj strukturi, ako je raspoloživa.

Izvršena zamjena obojenih novčanica eura utvrđuje se zapisnikom između Hrvatske narodne banke i vlasnika obojenih novčanica ili drugoga ovlaštenog podnositelja.

Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu za analizu i zamjenu obojenih novčanica eura za gotov novac eura iz predopskrbe.

Izvješćivanje Hrvatske narodne banke u slučaju obojenja novčanica eura iz predopskrbe

Na temelju Odluke o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura ("Narodne novine", br. 105/2022.) banka dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci Izvješće "Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica" (u nastavku teksta: Izvješće).

U slučaju aktivacije elektrokemijskog spremnika između lokacija poslovnih jedinica banke ili ugovornog partnera banke, banka u Izvješću dostavlja podatke o punom iznosu gotovog novca eura upućenog prema poslovnoj jedinici / bankomatu koji je planirala predopskrbiti. Podaci o punom iznosu gotovog novca iskazuju se u Izvješću i u slučaju kada je do aktivacije elektrokemijskog spremnika došlo i na samoj lokaciji pohrane gotovog novca eura iz predopskrbe (uključujući bankomate). Isti dan banka ili ovlašteni podnositelj zahtjeva dostavlja obavijest Hrvatskoj narodnoj banci i primjerak zapisnika o aktivaciji elektrokemijske zaštite na e-adresu: gotovina-predopskrba@hnb.hr. Nakon primitka obavijesti, ovisno o okolnostima i vremenu primitka zahtjeva, Hrvatska narodna banka dat će uputu o načinu izvješćivanja o lokaciji pohrane obojenoga gotovog novca eura iz predopskrbe do njegove dostave u Hrvatsku narodnu banku.