Regulativa

Objavljeno: 14.9.2022. Ažurirano: 13.10.2022.

Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 105/2022.)

PDF dokument (Prilog 1) potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.
 • Prilog 1 – Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje narudžbe gotovog novca eura iz predopskrbe

  Dostava Prijave potpisa
  Izvornik obrasca Prijava potpisa zajedno sa svim preslikama osobnih iskaznica dostavlja se na adresu:
  Hrvatska narodna banka
  Sektor za gotov novac
  Direkcija za regulativu, razvoj i kontrolu poslovanja s gotovim novcem
  Trg hrvatskih velikana 3
  10000 Zagreb
  E-adresa: gotovina-regulativa@hnb.hr

 • Prilog 2 – Narudžba gotovog novca eura iz predopskrbe
 • Prilog 3 – Specifikacija preuzetoga gotovog novca eura iz predopskrbe
 • Prilog 4 – Izjava o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta
 • Prilog 5 – Uputa o načinu dostavljanja, načinu prikupljanja i sastavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica

Smjernice o knjigovodstvenim evidencijama u razdoblju predopskrbe i nakon prelaska na gotovinu eura