Priopćenja HNB-a

HNB prodao 270,6 milijuna eura

27.10.2008.

Odbijen zahtjev za još jednu štednu banku

15.10.2008.

Banke ponudile na prodaju 93,2 milijuna eura

14.10.2008.

Ukinuta granična obvezna pričuva

10.10.2008.

Gotovina u blagajni isključena iz obvezne pričuve

25.9.2008.

Zlatni novac posvećen Marinu Držiću

10.9.2008.

Redovita obrnuta repo aukcija: manji iznos, veća cijena

27.8.2008.

Odbijen zahtjev još jedne ŠKZ

9.7.2008.

Počela 14. Dubrovačka ekonomska konferencija

26.6.2008.

Suglasnost za prvu preoblikovanu štednu banku

11.6.2008.

Odbijeni zahtjevi za još tri štedne banke

14.5.2008.

Prvo odobrenje za štednu banku

9.4.2008.

Visok rast dobiti banaka

12.3.2008.

Izaslanstvo MMF-a u HNB-u

25.2.2008.

Dr. Željko Rohatinski: stanje u bankarstvu i monetarna politika

15.2.2008.