Priopćenja HNB-a

Devizno tržište

15.12.2009.

Promjena krajnjeg vlasnika ne ugrožava banku

14.12.2009.

HNB nije zamjena za upravu ili nadzorni odbor banke

10.12.2009.

Ukinut limit za rast kredita

26.11.2009.

Zakon članovima Savjeta HNB-a ograničava rad za Vladu RH

18.11.2009.

HNB kupio 80 milijuna eura

22.10.2009.

Proširena makroekonomska statistika HNB-a

19.10.2009.

Projekcija monetarne politike za sljedeća dva tromjesečja

14.10.2009.

Izaslanstvo MMF-a u posjetu Hrvatskoj

14.10.2009.

HNB kupio 154 milijuna eura

6.10.2009.

Uloga parlamenta i javnih medija u krizi

24.9.2009.

HNB kupio 1,3 milijuna eura

24.9.2009.

Suglasnost i za novu upravu HPB-a

9.9.2009.

Višak prihoda nad rashodima HNB-a raspoređen sukladno zakonskim propisima

31.7.2009.

Ekspanzivna monetarna politika više nije moguća

8.7.2009.