HNB izdaje kovanicu od 25 kuna "25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode"

Objavljeno: 22.5.2017.
HNB izdaje kovanicu od 25 kuna

U povodu obilježavanja 25. obljetnice primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017. Hrvatska narodna banka pustit će 22. svibnja ove godine u optjecaj novu prigodnu optjecajnu kovanicu od 25 kuna. Autor idejnog i likovnog rješenja nove optjecajne kovanice od 25 kuna akademski je kipar Damir Mataušić, a otkovana je u Hrvatskom novčarskom zavodu. Kovanica će biti izdana u količini od 20.000 komada.

Glavni motiv na licu i naličju nove kovanice od 25 kuna koncipiran je po uzoru na slagalicu (engl. puzzle). Na licu motivi prikazani na slagalici simboliziraju suradnju i zajedništvo država članica Ujedinjenih naroda. Dio slagalice ispunjen tankim kosim linijama predstavlja abecedno slovo "H", koje simbolizira Hrvatsku. Slovo "H" dotiče u jezgri službeni logotip Ujedinjenih naroda, čime se simbolizira članstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima. Na naličju motiv slagalice predstavlja polja državnoga grba.

Izgled i zaštitna obilježja prigodne optjecajne kovanice od 25 kuna utvrđeni su Odlukom o osnovnim obilježjima optjecajnoga prigodnoga kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017.".

Dosad je Hrvatska narodna banka izdala 12 izdanja prigodnih optjecajnih kovanica od 25 kuna, koje imaju svoju numizmatičku vrijednost, a mogu se, s obzirom na to da je riječ o prigodnome optjecajnom novcu, rabiti i kao sredstvo plaćanja.

Da bi zainteresiranim građanima kovanica bila što dostupnija, Hrvatska narodna banka pozvala je banke da se opskrbe novom prigodnom optjecajnom kovanicom, kao i ranijim izdanjima kovanica od 25 kuna, uobičajenim postupkom opskrbe preko gotovinskih centara Hrvatske narodne banke u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Odmah po zaprimljenoj obavijesti od banaka o lokacijama svojih poslovnih jedinica preko kojih građani mogu pribaviti novu kovanicu, Hrvatska narodna banka te će lokacije objaviti na internetskoj stranici.

U skladu s navedenim građani mogu novu prigodnu optjecajnu kovanicu od 25 kuna nabaviti od 22. svibnja 2017. na blagajni Hrvatske narodne banke u Zagrebu, kao i u poslovnicama banaka.