Zašto je etika bitna u superviziji?

Objavljeno: 29.9.2021.

Hrvatska narodna banka od 1. listopada 2020. sudjeluje u jedinstvenom nadzornom mehanizmu, slijedom čega je obveznik primjene Smjernice (EU) 2015/856 Europske središnje banke o utvrđivanju načela etičkog okvira jedinstvenog nadzornog mehanizma. Smjernicom su propisana temeljna načela i vrijednosti koje su dužna u svoje poslovanje unijeti sva nacionalna nadzorna tijela država sudionica.

Osnovna obilježja etičkog okvira SSM-a jesu odgovornost, transparentnost i najviši etički standardi. Pojednostavljeno, to znači da su zaposlenici središnjih banaka članica SSM-a dužni postupati u okviru istovjetnih, strogo propisanih etičkih pravila i načela. Za sve vrijede jednaka načela, pravila i vrijednosti, a svakoj od pojedinačnih središnjih banaka ostaje odabrati način i modele putem kojih će to provesti u svom sustavu.

Etički okvir SSM-a pridonosi kredibilitetu, ugledu i pouzdanosti, kao i povjerenju javnosti u bankovni sustav. Na poslovima europskoga bankovnog nadzora, koje karakterizira visok stupanj važnosti i povjerljivosti, rade zaposlenici čije su odlike integritet, etičnost i neovisnost, što pridonosi tome da ispunjavanje zadataka i ovlasti središnjih banaka postaje transparentnije i kvalitetnije.