Pretraživanje publikacija

Bilten o bankama 8

Datum Srpanj 2004.

Privatizacija, ulazak stranih banaka i efikasnost banaka u Hrvatskoj: analiza stohastičke granice fleksibilne Fourierove funkcije troška

Publikacija Istraživanja
Datum Lipanj 2004.
Broj I - 14
Autori Evan Kraft, Richard Hofler i James Payne

Bilten 93

Datum Svibanj 2004.

Bilten 92

Datum Travanj 2004.

Godišnje izvješće za 2003.

Datum Svibanj 2004.

Bilten 91

Datum Ožujak 2004.

Bilten 90

Datum Veljača 2004.

Valutna kriza: teorija i praksa s primjenom na Hrvatsku

Publikacija Istraživanja
Datum Veljača 2004.
Broj I - 13
Autor Ivo Krznar

Bilten 89

Datum Siječanj 2004.

Bilten 88

Datum Prosinac 2003.

Pretraživanje publikacija