Zamjena novčanica i kovanica kune u euro

Objavljeno: 1.1.2023. Ažurirano: 1.2.2024.

Odluka o zamjeni gotovog novca kune
(NN, br. 153/2023.)