Strani novac

Objavljeno: 21.2.2007. Ažurirano: 6.4.2021.

Postupanje sa stranim gotovim novcem uređeno je Odlukom o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem. Strani gotov novac uređen ovom Odlukom jest gotov novac strane valute koja ne glasi na euro.

Odluka o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem
(NN, br. 30/2021.)