Središnja banka kao krizni menadžer u Hrvatskoj - analiza hipotetičnih scenarija

Objavljeno: 5.12.2011.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 34
Autor Tomislav Galac
Datum Studeni 2011.
JEL E44, E58, G01
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

Hrvatska, financijska kriza, monetarna politika, bonitetne mjere

U ovom se radu ispituje nedavno djelovanje središnje banke u ulozi kriznog menadžera u Hrvatskoj, kao ogledni primjer zemalja s malim, otvorenim tržištima u nastajanju, koje karakterizira čvrsta tečajna politika i visoka razina financijske integracije. Zajednička odlika tih zemalja bili su obilni kapitalni priljevi u proteklom desetljeću, posebice dužnički tokovi, koji su imali i pozitivne i negativne posljedice u njihovim gospodarstvima. Kako bi se uklonili negativni aspekti dužničkih priljeva, središnja je banka u Hrvatskoj od 2003. do početka globalne krize 2008./2009. stalno provodila protucikličku politiku. Za vrijeme krize uloga središnje banke u upravljanju krizom bila je iznimno važna ne samo za očuvanje stabilnosti tečajnog režima i bankovnog sektora već su aktivnosti središnje banke također pridonijele ublažavanju cikličkog pada koji je potaknula globalna kriza. Na osnovi nalaza nastoji se pokazati da navedeno ne bi bilo moguće da je središnja banka vodila liberalniju politiku u razdoblju stabilnog rasta koje je prethodilo krizi.