Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar kretanja kredita i depozita u siječnju 2023.

Objavljeno: 14.3.2023.

Početak 2023. godine obilježilo je smanjenje ukupnih depozita domaćih sektora[1], pri čemu su pad ostvarili prekonoćni depoziti[2], što je djelomično posljedica trenda rasta kamatnih stopa na oročene depozite. Istodobno je kreditiranje domaćih sektora[1]1 ostalo gotovo nepromijenjeno s obzirom na to da se rast kredita nastavio bilježiti za nefinancijska poduzeća, a smanjili su se krediti ostalim domaćim sektorima.

Ukupni depoziti domaćih sektora smanjili su se u siječnju 2023. za 1,2 mlrd. EUR ili 2,2% (na osnovi transakcija), odražavajući smanjenje prekonoćnih depozita (1,6 mlrd. EUR), dok su se oročeni depoziti povećali. Oko tri četvrtine smanjenja prekonoćnih depozita odnosi se na poduzeća, koja su prebacivala sredstva na oročene depozite, kao i osiguravajuća društva i mirovinski fondovi. Prekonoćni depoziti stanovništva prestali su rasti prvi put od 2016. godine, ali ne zbog prebacivanja sredstava na oročene depozite, koji su tek blago porasli. Nastavak trenda rasta prosječne kamatne stope na oročene depozite domaćih sektora, posebice poduzeća, potiče prelijevanje dijela prekonoćnih depozita na oročene. Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih depozita poduzeća usporio se s 18,8% u prosincu na 15,8% u siječnju (na osnovi transakcija), a depozita stanovništva s 13,1% na 12,3% (Slika 1.).

Kreditiranje domaćih sektora blago je poraslo u siječnju 2023. (za 56 mil. EUR ili 0,2%, na osnovi transakcija). Pritom su krediti nefinancijskim poduzećima nastavili rasti (101 mil. EUR ili 0,7%), uglavnom zbog zaduživanja poduzeća iz energetskog sektora, dok je za kredite stanovništvu i ostalim financijskim institucijama zabilježeno smanjenje. U strukturi kredita stanovništvu stambeni su krediti ostali gotovo nepromijenjeni, što može biti povezano sa znatnijim porastom stambenoga kreditiranja u prosincu u očekivanju pooštravanja uvjeta kreditiranja. Promatrano na godišnjoj razini, rast kredita nefinancijskim poduzećima ubrzao se s 20,9% u prosincu na 21,8% u siječnju, dok se u istom razdoblju kod stanovništva usporio s 5,9% na 5,7% (Slika 2.). Pritom se rast stambenih kredita usporio s 10,4% u prosincu na 10,0% u siječnju, a gotovinskih nenamjenskih s 3,5% na oko 3%.

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa siječnjem 2023. mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije

 


  1. Isključujući opću državu.

  2. Prekonoćni depoziti jesu depoziti koje klijenti preko noći deponiraju u banci. Sredstva na tekućem računu ili žiroračunu (transakcijski računi) najzastupljenije su kategorije takvih depozita.