Guverner Vujčić sudjelovao na Forumu zemalja Srednje i Istočne Europe

Objavljeno: 15.1.2020.
Guverner Vujčić sudjelovao na Forumu zemalja Srednje i Istočne Europe

Uloga i neovisnost središnjih banaka danas, korisnost kvantitativnog popuštanja kao i utjecaj europskih demografskih kretanja na kamatne stope, neke su od zanimljivih tema kojima su se bavili sudionici panel-rasprave o monetarnoj politici, na kojoj je sudjelovao i guverner Boris Vujčić. Panel-rasprava, u organizaciji Euromoney Conferences, održana je u sklopu 25. Foruma zemalja Srednje i Istočne Europe 14. i 15. siječnja u Beču.

Nitko ne govori o ulozi Europske središnje banke kao bankovnog supervizora, previše se fokusiramo na monetarnu politiku, ali očito nam je potrebna konsolidacija u bankovnom sustavu, poručio je guverner Vujčić.

Kada je riječ o demografskim kretanjima u Europi i Japanu, istaknuo je da značajan problem nije samo u trendovima ukupnog smanjenja broja stanovnika, već i u starenju stanovništva. U Hrvatskoj je oko 21% stanovništva u 2019. bilo starije od 65 godina, a 2100. godine taj bi se omjer mogao povećati na 35%. U Europi bi se taj omjer mogao povećati s 19% na 30%, a u Japanu je već sada blizu 29%, te se očekuje da će 2100. dostići oko 37%.

Starenje stanovništva moglo bi utjecati na smanjenje štednje i rast kamatnih stopa s obzirom na to da stariji ljudi štede manje od radno aktivnog stanovništva. Međutim, ako ne dođe do značajnog porasta ulaganja, kamatne stope i dalje će ostati niske, rekao je guverner.

Govoreći o značenju Phillipsove krivulje u današnje vrijeme, napomenuo je da njezina procjena za europodručje pokazuje da je nizak rast plaća ponajprije bio posljedica visoke nezaposlenosti, niske inflacije i niskog rasta produktivnosti. Phillipsova krivulja i njezine odrednice mogu se upotrijebiti za objašnjenje rasta plaća u zemljama Srednje i Istočne Europe, no u razdoblju poslije krize smanjio se utjecaj stagnacije na tržištu rada na plaće, dodao je. Osim toga, s višim plaćama povezani su i nepovoljni demografski trendovi, iseljavanje i manjak radne snage.

Uz hrvatskoga guvernera, u panel-raspravi sudjelovali su i predstavnici središnjih banaka Češke, Slovenije i Mađarske.