Gdje se objavljuje NRS

Objavljeno: 29.5.2020.

HNB objavljuje novoizračunati NRS tromjesečno na internetskoj stranici u rubrici Nacionalna referentna stopa, a cijelu povijest objavljenih podataka objavljuje u datoteci Nacionalna referentna stopa (NRS). Termini objava mogu se pronaći u HNB-ovu Kalendaru objava.

U navedenoj datoteci objavljuju se agregirani tromjesečni pokazatelji troškova financiranja banaka (list "TROŠKOVI") i mjesečni pokazatelji izvora sredstava banaka na koje se ti troškovi odnose (list "IZVORI") te izračunati NRS za referentno razdoblje od 3, 6 odnosno 12 mjeseci (listovi "3M NRS", "6M NRS" i "12M NRS"). Posebno se objavljuju i obrazloženja eventualnih dodatnih prilagodbi podataka koji ulaze u izračun agregiranih pokazatelja za neko razdoblje, kako bi u taj izračun bili uključeni svi podaci koji su relevantni za izračun NRS-a te da istodobno u njega nisu uključeni podaci koji su nepouzdani ili bi mogli iskriviti taj izračun.

Podaci o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava banaka i štednih banaka koji služe za izračun NRS-a, a odnose se na razdoblje prije prvog tromjesečja 2020. godine, također su objavljeni na internetskim stranicama HNB-a u datoteci Tablica SP5: Troškovi financiranja banaka. Na osnovi tih podataka do četvrtog tromjesečja 2019. godine NRS je izračunavala i objavljivala Hrvatska udruga banaka.

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama HNB izračunava i objavljuje navedene podatke NRS-a počevši s podacima za prvo tromjesečje 2020. godine: