Makroekonomska kretanja i prognoze

Objavljeno: 28.12.2016.

Publikacija Makroekonomska kretanja i prognoze obuhvaća analizu recentnih makroekonomskih i monetarnih kretanja u Republici Hrvatskoj i prognoze Hrvatske narodne banke o kretanjima osnovnih makroekonomskih pokazatelja za tekuću i sljedeću godinu. Glavni dio teksta publikacije uključuje i kraće okvire u kojima se analiziraju odabrane aktualne teme, a u dodatku publikacije mogu se pronaći makroekonomske projekcije ostalih institucija i usporedbe kretanja osnovnih makroekonomskih i monetarnih pokazatelja za Hrvatsku u odnosu na zemlje Srednje i Istočne Europe. 

Publikacija Makroekonomska kretanja i prognoze objavljuje se dva puta godišnje (u srpnju i prosincu), a prvi je put objavljena u prosincu 2016. Prije prosinca 2016. prognoze Hrvatske narodne banke objavljivale su se također dva puta godišnje u istim mjesecima u publikaciji Bilten – Informacija o gospodarskim kretanjima i prognozama.

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 15

Objavljeno: 19.12.2023.
Publikacija Makroekonomska kretanja i prognoze
Datum Prosinac 2023.
ISSN 2459-8089
Dodatak