Prosjek kamatnih stopa u srpnju za oročene depozite kućanstava 0,75%

Objavljeno: 31.8.2023.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za glavne izvore njihovih sredstava u tromjesečnom razdoblju zaključno sa srpnjem 2023. uglavnom nastavljaju trend rasta započet u drugoj polovini 2022. Također, kamatne stope za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima većinom pokazuju trend rasta od druge polovine 2022., s iznimkom kredita temeljem prekoračenja po transakcijskim računima i kredita odobrenih po kreditnim karticama, navodi se u novom HNB-ovom Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija za srpanj 2023.

Prosjek kamatnih stopa na dugoročne oročene depozite kućanstava tijekom 2023. evidentno je u porastu te je u srpnju 2023. dosegnuo 0,75%, što je najviša razina od siječnja 2017. godine. Kod glavnih kategorija eurskih kredita odobrenih kućanstvima, u srpnju 2023. najniži prosjek kamatnih stopa iznosio je 3,25% a odnosio se na stambene kredite te je kod njega također zabilježen trend rasta od druge polovine 2022. Najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za nenamjenske i ostale kredite, koji je u srpnju 2023. iznosio 5,69%, što je najviša razina ovog prosjeka od listopada 2018. Kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima prosjek kamatnih stopa u srpnju 2023. iznosio je 5,53%, dok je kod kredita po kreditnim karticama prosjek kamatnih stopa u istom mjesecu iznosio 4,67%.