Pristupanje Republike Hrvatske tečajnom mehanizmu ERM II i procjena ravnotežnog (realnog) tečaja

Objavljeno: 19.11.2021.

U radu "Pristupanje Republike Hrvatske tečajnom mehanizmu ERM II i procjena ravnotežnog (realnog) tečaja" autori Milan Deskar-Škrbić, savjetnik u Direkciji za modeliranje, Karlo Kotarac, viši savjetnik u Direkciji za modeliranje HNB-a, Davor Kunovac, direktor Direkcije za modeliranje HNB-a te Ozana Nadoveza Jelić, savjetnica u Direkciji za modeliranje HNB-a objašnjavaju pojam ravnotežnog tečaja, prikazuju relevantne metodologije za njegovu procjenu te procjenjuju ravnotežnu razinu tečaja u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja pokazuju kako je središnji paritet EUR/HRK pri ulasku u ERM II određen blizu ravnotežne razine tečaja, odnosno da se taj središnji paritet može smatrati adekvatnim i na temelju rezultata modela tekućeg računa kojeg koristi MMF i najčešće korištenog, bihevioralnog modela ravnotežnog tečaja.

Hrvatska je kuna, naime, u srpnju 2020. godine uključena u europski tečajni mehanizam (engl. exchange rate mechanism II, ERM II) po središnjem paritetu 1 euro = 7,53450 kuna. Odabir središnjeg pariteta pri ulasku u ERM II jedan je od najvećih izazova za nositelje ekonomske politike tijekom procesa uvođenja eura kao službene valute s obzirom na to da je središnji paritet najčešće i konverzijski tečaj po kojemu se nacionalna valuta preračunava u euro u trenutku ulaska u europodručje (Vlada RH i HNB, 2018.). Za središnji paritet nužno je da bude određen na razini što bliže “ravnotežnoj”, odnosno onoj koja je u skladu s aktualnim kretanjima na deviznom tržištu, ali i makroekonomskim fundamentima i strukturnim obilježjima gospodarstva.