Oprezno s kreditnim ponudama putem društvenih mreža

Objavljeno: 21.1.2021.

HNB upozorava na opasnosti kredita koji se nude putem društvenih mreža

Putem društvenih mreža građanima područja pogođenih potresom nude se neregulirani zajmovi, koji predstavljaju zaduživanje povećanog rizika. Hrvatska narodna banka upozorava građane na opasnost od takvog načina zaduživanja jer su uvjeti i cijena vrlo često znatno nepovoljniji za korisnika kredita od uvjeta iz ponude reguliranih kreditora.

Neregulirane zajmove karakterizira nejasan identitet kreditora i nemarno sastavljena ponuda koja ostavlja dojam lošeg prijevoda na hrvatski jezik bez potpunih informacija uobičajenih za ponude kreditnih proizvoda ili pojedinosti ugovora, a u slučaju kad se zatraže dodatne informacije, ponuditelj izbjegava dati precizan odgovor.

Potrošači koji se odluče na takve zajmove izlažu se različitim rizicima:

Financijskom riziku gubitka novčanih sredstava i prije potpisivanja ugovora, vraćanja kredita u znatno većem iznosu od očekivanog ili pri isplati kredita primanja iznosa manjeg od očekivanog.

Rizicima prijevare i manipulacije osobnim podacima jer se u procesu kreditiranja traže osobni podaci bez pojašnjenja svrhe prikupljanja, načina obrade i pohrane tih podataka, čime rastu rizici vezani uz krađu identiteta ili posljedične prijevare.

Kako bi potrošači bili sigurni da pri razmatranju mogućnosti ugovaranja kredita u obzir uzimaju ponude institucija koje nadzire Hrvatska narodna banaka, skrećemo pozornost na zakonske odredbe vezane uz jasno i transparentno informiranje potrošača putem predugovornih informacija o nazivu, adresi i matičnom broju trgovca, osnovnim obilježjima i ukupnoj cijeni financijske usluge, ključnim odredbama ugovora, načinu rješavanja sporova i pravu na jednostrani raskid. (Zakon o zaštiti potrošača, NN, br. 41/2014., 110/2015. i 14/2019., odredbe članaka od 80. do 94.)

Osim toga, prije ugovaranja kredita regulirane institucije imaju obvezu potrošaču uručiti Europski standardizirani informativni obrazac iz kojeg su jasno vidljive informacije o glavnim obilježjima zatraženoga kredita, kamatnoj stopi i drugim troškovima, učestalosti i broju uplata, simulaciji u slučaju nepovoljnoga kretanja tečaja za 20% ako je kredit u valuti ili vezan valutnom klauzulom i brojne druge korisne informacije. Zbog svoje standardizirane forme i opsega informacija Europski standardizirani informativni obrazac omogućava bolju informiranost potrošača i mogućnost usporedbe uvjeta u ponudi kredita iste vrste.

Ponude koje ne sadržavaju navedene informacije ili u sklopu kojih do tih informacija nije moguće doći ni na osobni zahtjev, rizične su za potrošača.

Popis institucija kojima je odobrenje za rad izdala Hrvatska narodna banka ili koje su s matičnim odobrenjem registrirane za pružanje usluga na teritoriju Republike Hrvatske, možete pronaći u registrima na internetskoj stranici HNB-a, na sljedećim poveznicama:

Popis kreditnih institucija (banke, štedne banke i stambene štedionice)

Popis kreditnih unija

Registar kreditnih posrednika za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

Popis ostalih institucija koje ostvaruju slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga