Registri

Objavljeno: 26.3.2018.
Registar sadržava propisani set informacija za svakoga kreditnog posrednika kojem je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja i njegov registarski broj.

Hrvatska narodna banka vodi registar vezanih kreditnih posrednika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kojima izdaje odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja.

Detalji o načinu vođenja i sadržaju registra kreditnih posrednika propisani su Odlukom o registru kreditnih posrednika (NN, br. 107/2017.).

Registar kreditnih posrednika sadržava identifikacijske podatke o kreditnom posredniku i uslugama koje pruža, datumu izdavanja i prestanka važenja odobrenja, kreditnoj instituciji uz koju je vezan te nadležnoj osobi kreditnog posrednika. Osim toga, Hrvatska narodna banka vodi i registar kreditnih posrednika sa sjedištem u RH kojima je izdala odobrenje, ali im je naknadno izdala i obavijest o putovnici za pružanje usluga kreditnog posredovanja u drugim državama članicama.