Banka Informativni dokument o naknadama (FID)
Croatia banka d.d. Informativni dokument o naknadama - multivalutni tekući račun - studenti
( Ažurirano 2.4.2024.)
OTP banka d.d. OTP indeks
( Ažurirano 1.4.2024.)
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Paket Student
( Ažurirano 1.3.2024.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste Tekući račun za mlade
( Ažurirano 1.2.2024.)
Podravska banka d.d. Informativni_dokument_o_naknadama_Tekući račun uz paket za studente POBAPOP
( Ažurirano 1.2.2024.)
Partner banka d.d. Studenti
( Ažurirano 4.1.2024.)
Podravska banka d.d. Informativni_dokument_o_naknadama_Tekući račun za učenike
( Ažurirano 1.1.2024.)
Raiffeisenbank Austria d.d. RBA Young Free paket
( Ažurirano 1.1.2024.)
Zagrebačka banka d.d. Paket za mlade
( Ažurirano 1.1.2024.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni tekući račun za mlade do 28 godina
( Ažurirano 1.11.2023.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni žiroračun za mlade do 28 godina
( Ažurirano 1.11.2023.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Tekući račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 1.7.2023.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Žiro račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 1.7.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 7 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 8 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 6 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 5 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)