Informativni dokument o naknadama (FID)
RBA Start Go paket
( Ažurirano 1.1.2024.)
Žiro račun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Multivalutni žiro račun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Paket OSNOVNI RAČUN
( Ažurirano 1.1.2024.)
Paket POSEBNI OSNOVNI RAČUN
( Ažurirano 1.1.2024.)
PremiumGOLD paket uz osnovnu naknadu
( Ažurirano 1.1.2024.)
PremiumGOLD paket uz Popust 1
( Ažurirano 1.1.2024.)
PremiumPLATINUM paket uz osnovnu naknadu
( Ažurirano 1.1.2024.)
PremiumPLATINUM paket uz Popust 1
( Ažurirano 1.1.2024.)
PremiumSILVER paket uz osnovnu naknadu
( Ažurirano 1.1.2024.)
PremiumSILVER paket uz Popust 1
( Ažurirano 1.1.2024.)
RBA Full Cool paket
( Ažurirano 1.1.2024.)
RBA Senior paket
( Ažurirano 1.1.2024.)
RBA Young Free paket
( Ažurirano 1.1.2024.)
Tekući račun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.1.2024.)