Informativni dokument o naknadama (FID)
OTP devizni žiro račun
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP indeks
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP devizni račun
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP mininet
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP osnovni račun
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP žiro račun
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP senior
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP socijalni račun
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP standard
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP tekući račun
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP paket senior plus
( Ažurirano 1.4.2024.)