Informativni dokument o naknadama (FID)
Osnovni račun za osjetljivu skupinu
( Ažurirano 1.9.2023.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 5 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 6 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 7 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 8 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Tekući račun u eurima - PBZ mladi
( Ažurirano 1.1.2023.)
Osnovni račun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 5 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 6 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 7 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 8 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)