Informativni dokument o naknadama (FID)
Osnovni račun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Račun osjetljiva skupina
( Ažurirano 1.1.2024.)
Paket Basic
( Ažurirano 1.1.2024.)
Žiro račun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Paket Plus
( Ažurirano 1.1.2024.)
Tekući račun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Tekući račun umirovljenici
( Ažurirano 1.1.2024.)
Paket Platinum
( Ažurirano 1.1.2024.)