Informativni dokument o naknadama (FID)
Informativni dokument o naknadama za multivalutni račun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Informativni dokument o naknadama za žiro račun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Informativni dokument o naknadama za tekući račun
( Ažurirano 1.1.2024.)