Informativni dokument o naknadama (FID)
Osnovni račun
( Ažurirano 16.1.2024.)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Žiroračun u eurima
( Ažurirano 1.1.2024.)
Žiroračun u eurima otvoren on-line bankarstvom [m-zaba]
( Ažurirano 1.1.2024.)
Multivalutni žiroračun
( Ažurirano 1.1.2024.)
Paket za mlade
( Ažurirano 1.1.2024.)
Start paket
( Ažurirano 1.1.2024.)
Smart paket
( Ažurirano 1.1.2024.)
Superior paket
( Ažurirano 1.1.2024.)
Tekući račun u eurima
( Ažurirano 1.1.2024.)
Osnovni račun - socijalna kategorija potrošača
( Ažurirano 1.1.2024.)