Banka Informativni dokument o naknadama (FID)
Addiko Bank d.d. Račun osjetljiva skupina
( Ažurirano 2.3.2023.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste Osnovni račun za osjetljivu skupinu klijenata
( Ažurirano 1.1.2023.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Osnovni račun za osjetljivu skupinu
( Ažurirano 16.1.2023.)
OTP banka d.d. OTP socijalni račun
( Ažurirano 20.2.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Osnovni račun za osjetljivu skupinu
( Ažurirano 1.1.2023.)
Raiffeisenbank Austria d.d. Paket POSEBNI OSNOVNI RAČUN
( Ažurirano 1.1.2023.)
Zagrebačka banka d.d. Osnovni račun - socijalna kategorija potrošača
( Ažurirano 1.1.2023.)