Banka Informativni dokument o naknadama (FID)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste Club paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Tekući račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 16.1.2023.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Žiro račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 16.1.2023.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni tekući račun za mlade do 28 godina
( Ažurirano 15.2.2023.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni žiroračun za mlade do 28 godina
( Ažurirano 15.2.2023.)
OTP banka d.d. OTP indeks
( Ažurirano 20.2.2023.)
Partner banka d.d. Multivalutni tekući račun - studenti
( Ažurirano 9.3.2023.)
Podravska banka d.d. Informativni_dokument_o_naknadama_Tekući račun uz paket za studente POBAPOP
( Ažurirano 8.2.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 5 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 6 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 7 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 8 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Tekući račun u eurima - PBZ mladi
( Ažurirano 1.1.2023.)
Raiffeisenbank Austria d.d. FlexiSTUDENT paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
Zagrebačka banka d.d. Paket za mlade
( Ažurirano 1.1.2023.)