Informativni dokument o naknadama (FID)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 2.7.2021.)
Multivalutni žiro račun
( Ažurirano 2.7.2021.)
Paket BKS Classic
( Ažurirano 2.7.2021.)
Paket BKS Classic FLAT
( Ažurirano 2.7.2021.)
Paket BKS Comfort
( Ažurirano 2.7.2021.)
Paket BKS Comfort FLAT
( Ažurirano 2.7.2021.)
Paket BKS Premium
( Ažurirano 2.7.2021.)
Paket BKS Premium FLAT
( Ažurirano 2.7.2021.)
Paket BKS S+
( Ažurirano 2.7.2021.)
Paket BKS S+ FLAT
( Ažurirano 2.7.2021.)