Informativni dokument o naknadama (FID)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 14.2.2023.)
Multivalutni žiro račun
( Ažurirano 14.2.2023.)
Paket BKS Senior+
( Ažurirano 20.2.2023.)
Paket BKS Senior+ FLAT
( Ažurirano 20.2.2023.)
Paket Classic
( Ažurirano 20.2.2023.)
Paket Classic FLAT
( Ažurirano 20.2.2023.)
Paket Comfort
( Ažurirano 14.2.2023.)
Paket Comfort FLAT
( Ažurirano 14.2.2023.)
Paket Premium
( Ažurirano 14.2.2023.)
Paket Premium FLAT
( Ažurirano 14.2.2023.)