Informativni dokument o naknadama (FID)
GREEN paket
( Ažurirano 1.7.2021.)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.7.2021.)
Multivalutni tekući račun s odobrenim prekoračenjem
( Ažurirano 1.7.2021.)
Multivalutni žiro račun
( Ažurirano 3.4.2021.)
ORANGE paket
( Ažurirano 1.7.2021.)