Informativni dokument o naknadama (FID)
Osnovni račun
( Ažurirano 11.11.2021.)
Paket Active
( Ažurirano 11.11.2021.)
Paket Basic
( Ažurirano 11.11.2021.)
Paket Go
( Ažurirano 11.11.2021.)
Paket Gold
( Ažurirano 11.11.2021.)
Paket Platinum
( Ažurirano 11.11.2021.)
Paket Smart
( Ažurirano 11.11.2021.)
Račun osjetljiva skupina
( Ažurirano 11.11.2021.)
Tekući račun
( Ažurirano 11.11.2021.)
Tekući račun umirovljenici
( Ažurirano 11.11.2021.)
Žiro račun
( Ažurirano 11.11.2021.)