Informativni dokument o naknadama (FID)
Osnovni račun
( Ažurirano 2.3.2023.)
Paket Basic
( Ažurirano 2.3.2023.)
Paket Gold
( Ažurirano 2.3.2023.)
Paket Platinum
( Ažurirano 2.3.2023.)
Paket Smart
( Ažurirano 2.3.2023.)
Račun osjetljiva skupina
( Ažurirano 2.3.2023.)
Tekući račun
( Ažurirano 2.3.2023.)
Tekući račun umirovljenici
( Ažurirano 2.3.2023.)
Žiro račun
( Ažurirano 2.3.2023.)