Informativni dokument o naknadama (FID)
Paket KabaFin+
( Ažurirano 1.7.2021.)
Paket Zagreb-Rijeka
( Ažurirano 1.7.2021.)
Tekući i žiro devizni račun
( Ažurirano 1.9.2020.)
Tekući i žiro kunski račun
( Ažurirano 1.7.2021.)