Informativni dokument o naknadama (FID)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 21.10.2020.)
Žiro račun
( Ažurirano 21.10.2020.)