Informativni dokument o naknadama (FID)
Devizni tekući račun
( Ažurirano 5.5.2020.)
Devizni žiro račun
( Ažurirano 5.5.2020.)
Kunski tekući i žiro račun - SuperSmart HPB račun
( Ažurirano 29.10.2020.)
Kunski tekući račun
( Ažurirano 1.7.2021.)
Kunski tekući račun - HPB Kombinacija Aktiv
( Ažurirano 1.7.2021.)
Kunski tekući račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 1.7.2021.)
Kunski tekući račun - HPB Kombinacija Senior
( Ažurirano 1.7.2021.)
Kunski žiro račun
( Ažurirano 29.10.2020.)
Kunski žiro račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 29.10.2020.)
Osnovni račun
( Ažurirano 29.10.2020.)
Osnovni račun za osjetljivu skupinu
( Ažurirano 29.10.2020.)