Informativni dokument o naknadama (FID)
Devizni tekući račun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Devizni žiro račun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Osnovni račun
( Ažurirano 16.1.2023.)
Osnovni račun za osjetljivu skupinu
( Ažurirano 16.1.2023.)
Tekući i žiro račun - SuperSmart HPB račun
( Ažurirano 16.1.2023.)
Tekući račun
( Ažurirano 16.1.2023.)
Tekući račun - HPB Kombinacija Aktiv
( Ažurirano 16.1.2023.)
Tekući račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 16.1.2023.)
Tekući račun - HPB Kombinacija Senior
( Ažurirano 16.1.2023.)
Žiro račun
( Ažurirano 16.1.2023.)
Žiro račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 16.1.2023.)