Konsolidirana bilanca MFI-ja

Objavljeno: 7.3.2023.

Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija prikazuje konsolidirane podatke iz Bilance Hrvatske narodne banke i Agregirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija.


Promjene u tablicama statističkog pregleda monetarne statistike


Metodologija

Objavljeno: 7.3.2023.

Tablica B1 Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Bilanca monetarnih financijskih institucija prikazuje konsolidirane podatke iz Bilance Hrvatske narodne banke (Tablica C1) i Agregirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija (Tablica D1). Pozicije aktive i pasive među monetarnim financijskim institucijama u Republici Hrvatskoj netirane su.