Objava statistike financijskih računa za treće tromjesečje 2022. godine

16.1.2023.

Objava statističkih pokazatelja duga opće države za rujan 2022. godine

30.12.2022.

Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za listopad 2022. godine

30.11.2022.

Objava statistike financijskih računa za drugo tromjesečje 2022. godine

28.10.2022.

Objava statističkih pokazatelja duga opće države za lipanj 2022. godine

27.10.2022.

Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za srpanj 2022. godine

31.8.2022.

Objava statistike financijskih računa za prvo tromjesečje 2022. godine

15.7.2022.

Objava statističkih pokazatelja duga opće države za ožujak 2022. godine

30.6.2022.

Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za travanj 2022. godine

31.5.2022.

Objava statistike financijskih računa za četvrto tromjesečje 2021. godine

2.5.2022.

Objava statističkih pokazatelja duga opće države za prosinac 2021. godine

25.4.2022.

Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za siječanj 2022. godine

1.3.2022.

Objava statistike financijskih računa za treće tromjesečje 2021. godine

18.1.2022.

Objava statističkih pokazatelja duga opće države za rujan 2021. godine

31.12.2021.

Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za listopad 2021. godine

30.11.2021.