Odluka o preračunavanju vremenskih serija podataka u nadležnosti Hrvatske narodne banke iz valute kuna u valutu euro

Objavljeno: 20.9.2022.

Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 57/2022.) Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka i druga tijela javne vlasti koja su određena nositeljima službene statistike podzakonskim propisom utvrđuju, svako tijelo u okviru svog djelokruga, za koliko će se godina unazad pojedine serije preračunavati iz kuna u eure. U svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz članka 74. stavka 3. navedenog Zakona, Hrvatska narodna banka donijela je Odluku o preračunavanju vremenskih serija podataka u nadležnosti Hrvatske narodne banke iz valute kuna u valutu euro. Odluka je objavljena 7. rujna 2022. u "Narodnim novinama" br. 103/2022.