Promjene u podacima o dugu opće države: revizija podataka inozemnog duga i daljnje usklađivanje serije duga opće države s metodologijom ESA 2010

Objavljeno: 30.9.2021.

Objava podataka o dugu opće države od 30. rujna 2021. donosi dvije novosti:

  1. napravljena je revizija podataka o inozemnom dugu opće države
  2. došlo je do daljnjeg usklađivanja serije duga opće države u razdoblju od siječnja 2002. do lipnja 2021. s metodologijom ESA 2010 što se tiče obuhvata instrumenata duga opće države.

Nedavna revizija statistike odnosa s inozemstvom rezultirala je neznatnom korekcijom podataka o vanjskim kreditima središnje države od siječnja do prosinca 2019. te korekcijom podataka o inozemnim jamstvima od lipnja 2020. godine.

Daljnje usklađivanje duga opće države s metodologijom ESA 2010 glede obuhvata instrumenata duga dovelo je do uključivanja novog instrumenta u ukupni dug središnje države, a to je Gotovina i depoziti. Na tom instrumentu nalaze se stanja neraspoređenog dijela doprinosa iz drugog mirovinskog stupa koji se drže na privremenom računu državnog proračuna.