Promjene u dužini serije godišnjih i tromjesečnih nefinancijskih računa opće države

Objavljeno: 30.10.2020.

Objava podataka o nefinancijskim računima opće države (Tablica I1: Nefinancijski računi opće države i Tablica I2: Glavni makroagregati opće države u skupu računa ESA 2010) od 30. listopada 2020. donosi novost u smislu produžetka serije u prošlost zbog isteka derogacija (Provedbena odluka 2018/1891/EU o izmjeni Provedbene odluke 2014/403/EU) za statističke podatke na razini EU-a koji se izvještavaju u skladu s transmisijskom programom ESA 2010.

Izvor je podataka Državni zavod za statistiku, koji je rekonstruirao povijesnu seriju godišnjih nefinancijskih računa opće države od 1995. do 2001. godine te tromjesečnu seriju nefinancijskih računa opće države od prvog tromjesečja 1999. do četvrtog tromjesečja 2001. godine.

Ovime je RH ispunila statističke zahtjeve prema EU-u iz domene nefinancijskih računa opće države kada je riječ o dužini vremenskih serija.