Revizija podataka u statistici financijskih računa

Objavljeno: 15.7.2019.

Pri objavi podataka u sklopu statistike financijskih računa Republike Hrvatske u srpnju 2019. u svim tablicama izvršena je revizija serije podataka koja se odnosi na dionice i vlasnički kapital nefinancijskih poduzeća od 2001. nadalje.

Riječ je o korekciji u procesu kompilacije vrijednosti izdanih vlasničkih instrumenata nefinancijskih poduzeća, a glavni razlog koji je doveo do revizije jest korekcija procjene vrijednosti stanja dionica i ostalih oblika vlasničkoga kapitala nefinancijskih poduzeća ovisno o vrsti instrumenta i reviziji podataka o stranim ulaganjima.

Revidirana serija podataka objavljena je 15. srpnja 2019.