HNB nastavlja čuvati stabilnost tečaja i visoku likvidnost

Objavljeno: 11.11.2015.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovije pokazatelje o gospodarskim i novčanim kretanjima, kao i Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u 2015. koja će biti upućena Hrvatskom saboru.

Nakon zamjetnog intenziviranja gospodarske aktivnosti u drugom tromjesečju ove godine recentni pokazatelji upućuju da se gospodarski rast nastavio i u razdoblju od srpnja do rujna, što je povoljno djelovalo na tržište rada. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena smanjena je u rujnu i kolovozu, čemu je najviše pridonijelo pojeftinjenje naftnih derivata. Sveobuhvatnim mjerama Hrvatske narodne banke smireni su pritisci na deviznom i novčanom tržištu izazvani zakonskim izmjenama kojima se regulira konverzija i djelomičan otpis kredita s valutnom klauzulom u švicarskom franku građanima: deviznom intervencijom povećana je devizna likvidnost, kunska likvidnost sustava osnažena je obratnim repo operacijama i ukidanjem obveznih blagajničkih zapisa, a spuštene su i kamatna stopa na lombardne kredite i eskontna stopa. Razduživanje stanovništva i poduzeća nastavlja obilježavati monetarna kretanja.

Na ovoj sjednici Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz i Erste Group Bank AG, Beč dobile su suglasnost Savjeta HNB-a za stjecanje više od 30, odnosno više od 50 posto udjela u temeljnom kapitalu Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka. Tom transakcijom posredni imatelji udjela u kapitalu banke postaju neposredni, čime se pojednostavljuje vlasnička struktura banke, odnosno omogućava bolja koordinacija poslovnih procesa smanjenjem broja uključenih društava.

Savjet HNB-a odobrio je i odluku nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina o imenovanju Marka Brnića za člana uprave te banke.

Pretraživanje priopćenja