Priopćenja

Odbor za suradnju HNB-a i Ministarstva financija

Datum 12.9.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Likvidnost visoka, kamate smanjene, a krediti gospodarstvu ne rastu

Datum 6.9.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Središnja banka odobrila Zagrebačkoj banci stjecanje 20 posto dionica s pravom glasa u Varaždinskoj banci

Datum 26.7.2000.

Uvodni sastanak misije MMF-a s dužnosnicima i direktorima HNB-a

Datum 21.7.2000.

Inauguracijska sjednica novog Savjeta HNB-a

Datum 19.7.2000.

Misija MMF-a u Hrvatskoj

Datum 19.7.2000.

Međunarodne pričuve premašile 3,5 milijardi dolara

Datum 12.7.2000.

Izvršni direktor MMF-a u Hrvatskoj

Datum 3.7.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Savjet HNB-a odlučuje o situaciji u Cibalae banci

Datum 28.6.2000.

G. Fabrizio Saccomani održao predavanje u HNB-u

Datum 13.6.2000.

Pretraživanje priopćenja