Priopćenja

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prva tri tromjesečja 2022.

Datum 29.11.2022.

Nacionalna referentna stopa (NRS)

Datum 29.5.2020.

Zadnji izračun NRS-a za kune, objava Privremenog NRS-a i prestanak izračuna NRS-a za švicarski franak

Datum 29.11.2022.

Zlatni i srebreni kovani novac

Datum 2.9.1994.

Što će biti s međunarodnim pričuvama kada uvedemo euro?

Datum 23.11.2022.

Savjet HNB-a: Suglasnost za imenovanje člana uprave Privredne banke Zagreb

Datum 22.11.2022.

Opis formatiranog zapisa EUR

Datum 22.11.2022.

Tečajna lista HNB za euro - napomena

Posjet Jedinstvenoga sanacijskog odbora HNB-u

Posjet Jedinstvenoga sanacijskog odbora HNB-u

Pretraživanje priopćenja