Priopćenja

Izaslanstvo MMF-a u posjetu Hrvatskoj

Datum 14.10.2009.

HNB kupio 154 milijuna eura

Datum 6.10.2009.

Predavanje u čast prvog guvernera HNB-a:
Uloga parlamenta i javnih medija u krizi

Datum 24.9.2009.

HNB kupio 1,3 milijuna eura

Datum 24.9.2009.

Sjednica Savjeta HNB-a
Suglasnost i za novu upravu HPB-a

Datum 9.9.2009.

Višak prihoda nad rashodima HNB-a raspoređen sukladno zakonskim propisima

Datum 31.7.2009.

Sjednica Savjeta HNB-a
Ekspanzivna monetarna politika više nije moguća

Datum 8.7.2009.

Počela 15. Dubrovačka ekonomska konferencija

Datum 26.6.2009.

Sjednica Savjeta HNB-a
Nova članica uprave Societe Generale Splitske banke

Datum 10.6.2009.

Počela Međunarodna konferencija o superviziji informacijskih sustava

Datum 1.6.2009.

Pretraživanje priopćenja