Priopćenja

Kako inflacija i povećanje kamatnih stopa utječu na moj novac?

Datum 21.6.2023.

Day one or one day ili kako su se klimatske promjene umiješale u glavni posao središnjih banaka?

Datum 16.6.2023.

Što je bankovna unija?

Što je jedinstveni sanacijski mehanizam?

Koje su prednosti jedinstvenoga sanacijskog mehanizma u odnosu na nacionalne sanacijske mehanizme?

Koja je uloga Jedinstvenoga sanacijskog odbora?

Za koje je kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran i što to znači?

Kako se donose odluke u Jedinstvenom sanacijskom odboru?

Koja je uloga hrvatskoga nacionalnog sanacijskog tijela za kreditne institucije u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Koje je promjene pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu donijelo kreditnim institucijama, a koje nacionalnim sanacijskim tijelima odnosno HNB-u?

Pretraživanje priopćenja