Priopćenja

Tražimo brze promjene i jačanje otpornosti na okolišne rizike

Datum 19.9.2023.

Guverner HNB-a na panelu Eurofi Financijskog foruma 2023

Datum 15.9.2023.

Sažetak jesenske makroekonomske projekcije HNB-a za Hrvatsku – rujan 2023.

Datum 15.9.2023.

Prigodne eurokovanice

Datum 1.1.2023.

Makroekonomske projekcije

Datum 17.3.2023.

Prigodna kovanica od 2 eura "Republika Hrvatska, članica europodručja"

Datum 15.9.2023.

Izjava o monetarnoj politici

Datum 14.9.2023.

Odluke o monetarnoj politici

Datum 14.9.2023.

HNB izdaje prvu prigodnu optjecajnu kovanicu od 2 eura

Datum 12.9.2023.

Eurokovanice

Datum 1.1.2023.

Pretraživanje priopćenja