Priopćenja

Gdje se objavljuje NRS

Datum 29.5.2020.

Prestanak izračuna NRS-a za kunu, prvi izračun NRS-a za euro koji uključuje i kunske izvore i troškove

Datum 1.3.2023.

Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za siječanj 2023. godine

Datum 28.2.2023.

Tablica A1 – Monetarni i kreditni agregati

Datum 26.2.2021.

Tablica B1 – Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Datum 26.2.2021.

Tablice F1, F2, F3, F4 – Instrumenti monetarne politike i likvidnost

Datum 14.1.2016.

Tablice B2 i D1-D12 – Konsolidirana bilanca

Datum 26.2.2021.

Tablice G1a-G6c – Kamatne stope kreditnih institucija

Datum 15.1.2016.

SDDS

Datum 22.11.2019.

Arhiva

Datum 30.1.2023.

Pretraživanje priopćenja